รับติดตั้งระบบ Network LAN Wireless

รับติดตั้งระบบ Network LAN Wireless

👉รับเดินระบบ วางสายแลนสำนักงาน

ระบบเครือข่ายแบบมีสาย บริการเดินสาย LAN ทั้งบริการสำรวจหน้างาน ออกแบบติดตั้งวางระบบ ตามหอพัก โรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด พร้อมบริการดูแลรักษา แก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการให้คำปรึกษาในขั้นตอนการใช้งานอย่างเร่งด่วน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตลอดอายุสัญญาการให้บริการ


👉รับดูแลระบบ Wireless ระบบเครือข่าย

รับติดตั้ง วางระบบ WiFi สำหรับใช้งานในพื้นที่ทั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และตามจุดต่างๆ มีการตั้งค่าระบบ เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนการทำงาน มีระบบจัดการ Access Point เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างปลอดภัย มีระบบระบุรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้ต้องการ

ระบบเครือข่ายไร้สาย นิยมใช้งานใน หอพัก โรงแรม รีสอร์ท และสำนักงาน เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสายเชื่อมต่อ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ พร้อมให้บริการติดตั้งครบวงจร รวมไปถึงการดูแลรักษา และแก้ไขข้อผิดพลาดตลอดอายุสัญญา


👉รับเดินสายโทรศัพท์ ตั้งค่าเบอร์ภายใน

รับติดตั้งสายโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อใช้ในการติดตั้งภายในองค์กร ภายในบริษัท เรารับเดินสายโทรศัพท์ ให้คำปรึกษา วางแผนการเชื่อมต่อ มีระบบการดูแลหลังการขาย กำหนดตั้งค่าเบอร์ตามโต๊ะใช้งาน มีระบบเบอร์สาขาภายใน สามารถกำหนด-เพิ่ม-ลด จำนวนคู่สายได้ มีอุปกรณ์จำหน่ายทั้งระบบ Network และตัวเครื่องโทรศัพท์


 👉รับเดินสาย LAN รับวางระบบเครือข่ายแบบมีสาย

บริการติดตั้งระบบ LAN ระบบการเชื่อมต่อแบบมีสาย ภายในองค์กร สำนักงาน ห้องอาคาร ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางระบบ เดินสายไฟ และการจัดหาซื้ออุปกรณ์หลักเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ LAN ทุกจุด พร้อมให้บริการดูแลแก้ไขปัญหาหลังการขายครบถ้วน

✔บริการเดินสายแลนตามจุด

บริการเดินสายแลน เชื่อมหัวสาย จัดวางระบบ Network เพื่อใช้ในสำนักงาน รวมถึงการกำหนดการเชื่อมต่อ ของสายแต่ละสายแบบละเอียด

 

✔ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

บริการวางระบบ ตั้งค่าระบบ Network กำหนดรหัสผ่าน การเชื่อมต่อ กำหนดขอบเขตการใช้งานภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย

 

✔ติดตั้งระบบขยายสัญญาณ

กรณีระบบ LAN ใช้สายต้องเชื่อมต่อในระยะไกล สามารถใช้ตัวขยายสัญญาณได้ (Repeater) ด้วยการวางระบบเพิ่มอีกชั้นที่ตัวต่อพ่วง

 

✔บริการต่อเพิ่มเติม เพิ่มหัวสาย

กรณีต้องการขยายระบบเดิม เรามีบริการวางระบบเพิ่ม ต่อสาย LAN เพื่อเพิ่มขนาดของการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


👉รับติดตั้งระบบ Wireless ไร้สาย

บริการวางระบบ ออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย Wireless และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ WiFi สามารถใช้ได้ทั้งพื้นที่ในตัวอาคาร และภายนอกอาคาร รวมไปถึงบริการวางแผนตำแหน่งการวางตัวกระจายสัญญาณ Internet ความเร็วสูง และการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการเชือมต่อแบบครบวงจร

✔บริการเดินสาย วางระบบ Wireless

รับเดินสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวกระจายสัญญาณแบบ Wireless ด้วยช่างชำนาญการ มีประสบการณ์ด้านเครือข่าย

 

✔ติดตั้งเครื่อง วางระบบภายใน

บริการวางระบบ ตั้งค่าระบบ Network กำหนดรหัสผ่าน การเชื่อมต่อ จำกัดความเร็ว กำหนดขอบเขตการใช้งานภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย


✔ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณ

บริการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Hot Spot เพื่อกระจายสัญญาณ WiFi ไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่ใช้งาน ให้มีความเร็วสูงสุด

 

✔อัพเกรดระบบ Wireless เดิม

บริการอัพเกรดระบบ WiFi ของเดิม เพื่อรองรับการใช้งานให้เพิ่มขึ้น ความเร็วสูงขึ้น หรือเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

แชร์ :

แบบฟอร์มติดต่อบริการ

 ส่งคำขอของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ข้อผิดพลาด: โปรดลองอีกครั้ง